ceníkk

CENÍK

Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění prováděcích právních předpisů následovně:

  • Ubytování 250,- Kč/den. Tím se rozumí cena za pobyt a lůžko. Zahrnuje veškerou platbu za elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, úklid všech prostor, praní, úpravu a žehlení ložního i osobního prádla.
  • Stravování 205,- Kč/den. Zahrnuje snídani, oběd, svačinu a večeři (u diabetické diety ještě druhou večeři). Pitný režim v podobě teplých i studených nápojů.

 

Platba je uskutečňována vždy do konce příslušného měsíce. Pokud výše důchodu klienta nedosahuje požadované výše, je úhrada za poskytnuté služby stanovena na max. 85 % klientova příjmu. 15 % z příjmu klienta mu zbývá na osobní potřebu, placení léků, manikúru, pedikúru a jiné výdaje.


CENÍK PÉČE DOMOVA PRO SENIORY

Úkony péče o vlastní osobu  jsou hrazeny pouze z příspěvku na péči klienta.

Příspěvek na péči se do základních poplatků nezapočítává, ale ve smyslu zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. náleží přímo poskytovateli sociálních služeb. Tento příspěvek je použit na úhradu přímé sociální péče o klienta, aktivizační programy, kondiční a rehabilitační cvičení, volnočasové aktivity a jinou činnost, která je náplní dne v zařízení.

O příspěvek na péči žádá klient na sociálním odboru příslušného úřadu s rozšířenou působností, ve kterém má trvalé bydliště. Příspěvek na péči posuzuje revizní lékař podle zdravotního stavu klienta a jeho závislosti na pomoci při zvládání běžných úkonů.

  • Základní sociální poradenství je podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,uživatelům poskytováno zdarma.
  • Zdravotní ošetřovatelská péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
  • Fakultativní služby jsou uvedeny v samostatném ceníku.

 

CENÍK PÉČE ODLEHČOVACÍCH SLUŽEB

Úkony péče o vlastní osobu se účtují individuálně dle potřeb klienta a jeho závislosti klienta na péči. Přehled úkonů je podrobně rozepsán ve Vnitřním řádu Pobytového zařízení Odlehčovacích služeb Senior centra. K úhradě nákladů za poskytnutou péči klientovislouží přiznaný příspěvek na péči. Tennení v případě poskytování Odlehčovací služby nárokován poskytovatelem služby. Příspěvek na péči stejně, jako důchod je stále doručován klientovi domů, či jeho rodině.
Pokud klient není příjemcem příspěvku na péči (PNP), veškeré úkony péče jsou považovány za fakultativní činnost, tj. placené sazbou 120 Kč / hodina. Účtován je skutečně spotřebovaný čas při prováděných úkonech v přímé péči.

Orientačně uvedené ceny vychází z obvyklých a nejčastějších požadavku klientů na péči v odpovídajících stupních závislosti:
 

I. stupeň 190 Kč/den

II. stupeň 240 Kč/den

III. stupeň 415 Kč/den

IV. stupeň 620 Kč/den


V případě celodenní nepřítomnosti klienta se poplatek za pečovatelské služby neúčtuje.
Odlehčovací služby jsou služby plně hrazeny uživatelem.
Zdravotní péče je poskytována registrujícím praktickým lékařem, který se v době pobytu klienta nemění. Péče je praktickým lékařem indikována hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
Fakultativní služby jsou uvedeny v samostatném ceníku.