Provozovny

Dlouhodobá péče v sobě spojuje spektrum zdravotních a sociálních služeb pro ty klienty, kteří potřebují po delší dobu pomoc v základních sebeobslužných aktivitách z důvodů chronické nemoci či jiné příčiny.

Následující zařízení provozuje partnerská společnost Ambeat Health Care, která se specializuje na poskytování kvalitních a komplexních služeb dlouhodobé zdravotní péče a péče pro seniory.

Domov pro seniory

Posláním domova pro seniory je zajišťovat životní potřeby uživatelů v prostředí malých komunit tak, aby jejich naplňování plynulo přirozeně, v klidu, trpělivě a s laskavostí vlastní rodinnému prostředí.

Léčebna dlouhodobě nemocných (LDN)

Léčebna poskytuje péči chronicky nemocným občanům s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu a dosažení úplné/částečné soběstačnosti tak, aby se mohli vrátit do domácího prostředí.

 

 

Nový Bor
B. Egermanna 354
473 01 Nový Bor