Typ služeb

Pobytové služby jsou klientům poskytovány v rozsahu uvedeném v zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dle §49., §44. a vyhlášce 505/2006 Sb., kterou se upravují některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně odbornosti 913 – sestra v sociálních službách.

DOMOV PRO SENIORY

Domov pro seniory poskytuje služby osobám od 65 let, které jsou odkázány na trvalou pomoc další osoby. Pečujeme zároveň o klienty, o které se již dále nemůže postarat vlastní rodina, nejbližší, ani terénní pečovatelská služba. V tomto zařízení poskytujeme našim klientům pobytovou službu, která je zajišťována nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dní v roce. Služba je poskytována na základě písemné Smlouvy o poskytování služeb sociální péče. V rámci této služby je klientům poskytováno ubytování, stravování, individuální a komplexní sociální i ošetřovatelská péče.

ODHLEHČOVACÍ SLUŽBY

Odlehčovací služba poskytovaná v Senior centru Nový Bor je službou realizovanou ve vlastním pobytovém zařízení. Služby poskytujeme osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Hlavním cílem a posláním odlehčovacích služeb je zastoupit pečujícího člena rodiny v péči o seniora vysokého věku nebo blízkého s postižením, a vytvořit mu tak čas pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si osobních záležitostí. Chceme tak uživatelům našich služeb umožnit rozšiřovat si sociální kontakty, předcházet sociální izolaci a nabízet podnětné prostředí.

Pobyt v odlehčovací službě je krátkodobý, od jednoho dne až po dobu 6 měsíců, s možností prodloužení dle stavu uživatele odlehčovací služby.

Nový Bor
B. Egermanna 354
473 01 Nový Bor