Základní informace

Senior centrum nabízí pobytové sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, chronicky či nevyléčitelně nemocným osobám se sníženou soběstačností, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. Kromě poskytnutí celoročního příjemného ubytování, dobrého a vhodného jídelníčku a zajištění sociální péče podporujeme naše klienty v samostatnosti a aktivním trávení času. Pro každého klienta je naplánovaný individuální plán tak, aby co nejlépe odpovídal osobním potřebám a touhám. Samozřejmě, že velmi vítáme a podporujeme zapojení rodinných příslušníků do života jejich blízké osoby. V našem zařízení poskytujeme 24hodinovou péči a dohled, který zajišťuje zdravotnický a ošetřující personál.

Senior centrum Nový Bor jsme znovuotevřeli počátkem roku 2016, kdy v předcházejícím roce prošlo kompletní úpravou tak, aby nabízelo nejvyšší možný komfort jak uživatelům, tak zaměstnancům. Najdete ho v Libereckém kraji, směrem na sever od České Lípy.

Senior centrum Nový Bor je součástí sítě zařízení provozované skupinou Ambeat Health Care a.s., jež poskytuje své služby celkem v 5 zařízeních s více než 450 lůžky, celkem ve třech krajích ČR. Toto spojení má pro každé zařízení přínos především v možnosti porovnávání poskytování služeb, a v předávání vzájemných zkušeností.

Exteriér

Nový Bor
B. Egermanna 354
473 01 Nový Bor