Veřejný závazek

Veřejný závazek Senior centra Nový Bor zahrnuje poslání, cíle, principy poskytovaných služeb vůči cílovým skupinám.

Poslání Senior centra Nový bor

Cíle Senior centra nový bor

Principy poskytování služeb Senior centra nový bor

Kvalita a komplexnost poskytovaných služeb odborně způsobilým a erudovaným personálem je pro nás tím hlavním závazkem.

Cílové skupiny klientů Senior centra nový bor

Základní sociální poradenství je poskytováno klientům, žadatelům z řad jednotlivců, také rodin pečujících o své blízké, jejich přátel i nejbližších.

Domov pro seniory je službou, která je poskytována seniorům od 65 let, klientům, jejichž situace vyžaduje nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Odlehčovací služby jsou poskytovány osobám od 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Nový Bor
B. Egermanna 354
473 01 Nový Bor